w/w oferta jest przykładowa wszelkie modyfikacje są możliwe.
W sprawie wolnych terminów i wyceny poszczególnych opcji reportażu proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny pod numerem 607-407-930